Sveve logo

System for "flight following" for fly- og helikopterselskap

Flight following

Flight following fra Sveve er en lavterskel sikkerhetstjeneste som brukes av selskaper som tilbyr fly- og helikoptertjenester, flyklubber og andre aktører som ønsker å følge aktivitet og få tidlig varsling ved avvik fra planen. Tjenesten er automatisert varsler dersom feks et helikopter eller fly ikke har landet på det tidspuktet piloten har angitt.

Hensikten med tjenesten er tidlig varsling slik at oppfølging eller en lete-/redningsaktsjon kan settes raskt i gang.

Tjenesten er "selvbetjent" - dvs at det ikke behøver å være noen som aktivt overvåker hver flyvning, men en alarm sendes til en forhåndsdefinert gruppe ved avvik.

Slik fungerer tjenesten, enkelt forklart:

 • Piloten melder inn antatt landingstidspuntk før flyvning

 • Mer informasjon kan legges ved, feks antall personer om bord og planlagt rute

 • Ved landing som normalt så melder piloten inn at flyvningen er ferdig

 • Et "live"-panel viser alle aktive flyvninger dersom man ønsker kontinuerlig oversikt

 • I etterkant kan man også eksportere alle flyvninger til Excel for full oversikt

 • Ulike funksjoner som varsler piloten dersom han/hun glemmer å melde seg ut- for å unngå falske alarmer

 • Enkel endring av landingstidspunkt dersom piloten ser at opprinnelig ETA var feil

Ved avvik settes det automatisk i gang en trinnvis prosess:

 1. Dersom flyvningen ikke er meldt avsluttet innen angitt tid så sendes en varsling til piloten. Det kan være at piloten har glemt å melde seg ut eller at flyvningen har tatt lengre tid enn planlagt

 2. Dersom alt er OK kan piloten avslutte flyvningen eller forlenge tiden til forventet landingstidspunk

 3. Etter et tidsintervall uten tilbakemelding fra piloten så sendes en varsling til en predefinert varslingsgruppe. Tilgjengelig informasjon om flyvningen sendes med i varslingen

 4. Varslingsgruppen følger opp videre for avklare status på flyvningen og evt sette i gang en større aksjon

Tilbakemelding fra brukere av tjenesten er at den er svært enkel i bruk og at det gir en ekstra sikkerhet for at eventuelle hendelser fanges opp så raskt som mulig.

Ta gjerne kontakt med oss på post@sveve.noom du ønsker mer informasjon eller ønsker å prøve tjenesten.

2006 - 2024 © Sveve AS | Cookies | Personvernerklæring