Sveve logo

Stemplingstjeneste og oversikt over personell - HMS-verktøy

Få full oversikt over "personer inne i anlegg", eller "personer på jobb". Til bruk i HMS-arbeid eller for generell oversikt. Personer melder seg inn/ut av anlegg ved å sende SMS.

I innmeldings-SMS-en kan man angi sted/anlegg og antatt ferdig-tidspunkt. Ved manglende utmelding innen frist kan varsling/alarm utløses og varsles til en gruppe mottakere via SMS. Disse kan følge opp alarmen og sette igang nødvendige prosedyrer.

Full oversikt over personell Via et "live" oversiktspanel har man full oversikt over "personer inne i anlegg". For HMS-dokumentasjon kan alle personers inn- og utmeldinger eksporteres til Excel med inn- og utmeldingsdetaljer.

Tjenesten benyttes daglig av en rekke store norske bedrifter innen strømforsyning og energi.

Ta kontakt med oss på post@sveve.no dersom dette er noe din bedrift kan ha nytte av

2006 - 2024 © Sveve AS | Cookies | Personvernerklæring