Sveve logo

Hvor lang er en SMS? Hvor lange meldinger kan sendes?

Live teller

Definisjon: Short Message Service (SMS) er en tjeneste som er tilgjengelig på de fleste mobiltelefoner. Tjenesten gjør det mulig å sende meldinger (oftest kalt tekstmeldinger eller bare SMS) mellom telefoner eller fra en portal (som Sveve) til mobiltelefoner.

Hvor lange meldinger kan jeg sende?

Én SMS kan inneholde inntil 160 tegn inkludert mellomrom (eller 70 tegn dersom emojis benyttes). Dersom du sender meldinger som er lengre enn 160 (70) tegn, vil meldingen bli delt opp i flere SMS som settes sammen igjen på mottakerens telefon. Det går bort 7 tegn per SMS ved en slik oppdeling. Denne plassen blir brukt til å lagre informasjon som gjør det mulig for mobiltelefonen å sette SMS-ene sammen igjen til én melding. Sveve støtter meldinger på inntil 1071 tegn per utsendelse

Hvordan vet jeg hvor lang meldingen min er?

Sveve gir deg full oversikt over hvor lang en meldingstekst er - mens du skriver. En "live teller" oppdaterer seg for hvert tegn du skriver og regner ut antall tegn og antall meldinger.

Da har du full oversikt, og du kan feks justere meldingsinnholdet slik at det holder seg innenfor den lengden du ønsker.

2006 - 2024 © Sveve AS | Cookies | Personvernerklæring