Sveve logo

Sprengningsvarsling på SMS - enkel varsling av naboer før du utfører støyende arbeider

Å være nabo til en byggeplass eller anleggsområde kan være frustrerende. Plutselig støy er det som det reageres mest på - for eksempel ved sprengningsarbeider. Dette kan gi et konfliktfylt forhold mellom naboer og entrepenør.

En SMS-tjeneste som varsler før sprengning demper selvfølgelig ikke støyen fra en sprengning. Men, forskning og erfaring viser at folk viser høyere grad av aksept dersom de blir varslet på forhånd.

Sveve har derfor utviklet en SMS-tjeneste som gjør det enkelt for entrepenører å varsle naboer.

Noen inkluderte funksjoner:

  • Innmelding via SMS hvor naboer selv kan melde seg på SMS-varsling

  • Utmelding hvor naboer selv kan melde seg av SMS-varsling

  • SMS-varslinger kan utløses manuelt via nett eller via SMS (feks ved manglende 4G-dekning)

  • Oversikt over når og til hvem varslinger er sendt

Ta kontakt med oss på post@sveve.no dersom du ønsker å vite mer om denne tjenesten.

2006 - 2024 © Sveve AS | Cookies | Personvernerklæring